Zapytania ofertowe UE 2014-2020

 

 

 

 

 

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Dakpol poprzez stworzenie Innowacyjnego Centrum Logistycznego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. (projekt nr RPWP.01.05.02-30-0420/15), DAKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór dostawcy wózka widłowego.

 

Zapytanie ofertowe_na wybór_dostawcy_wozkow widlowych.doc

Zapytanie ofertowe_na wybór_dostawcy_wozkow widlowych.pdf

 

Protokół wyboru dostawy wózków widłowych.